Ann姐 x 豪叔 – 賺粒糖Keep間廠節目 , 本片是第2集 (2018年10月20日)。多多指教!  股市大跌,樓市亦趨跌勢,新盤承接力顯著減弱,連大型新盤亦後勁不繼…

如果網友like 我們作品,希望可以俾 Like 入 YouTube 平台, 謝!
▼                    ▼                   ▼
www.youtube.com/watch?v=wlnblaYzCVI

Notes:

樓市:  –  樓價重返今年6月水平
中美貿易戰,加上銀行12年來首加息,樓市氣氛持續淡靜! 新界東CCL_Mass今周跌穿200點水平,最新錄196.46點,按周下跌3.33%,連跌7周共5.92%。CCL(中小型單位)報186.00點,按周跌0.09%。早前居屋接受申請(52折新居屋增至約46人爭一單位, 超過35萬份申請),吸引細單位市場焦點,以致CCL(中小型單位)連跌7周共1.68%。

CCL四大整體指數齊跌,近6周出現5次,樓價明顯由早前的反覆微升,轉為見頂回軟。樓價調整已經開始,但下調訊號仍未夠全面。

消息稱,九龍灣得寶花園C座中層實用382呎,放盤3個月最初由650萬元,劈價6次終於以550萬元沽出,呎價14,398元。呎價跌穿1.5萬元水平,重返今年3月水平。

淡風賣樓伏

要多睇樓及大膽還價!  所以你要做的,是立即抽多點時間去睇樓,如果睇啱就要大膽還價,不是還幾萬元,而是還幾十萬元。

只要能遇上一、兩個肯減價的業主,隨時會有驚喜。當然還價有很多部署、技巧,日後的文章及課堂再分享、練習。

匯控股息率有6厘,是危還是機?

滙控(005)最近股價節節向下,股息率變相越來越高,上周已升穿6厘水平。6厘息率水平看似十分吸引,但大家要留意現時出現了一個現象,就是大。沽。空。

十月首十個交易日,滙控股價跌6%,幅度計不算大,但沽空情況嚴重。上星期五10月19日滙控沽空金額達到17億元,全日成交比率高達57%,屬今年3月以來新高。

出現這個大沽空的現象,令人擔心匯控是否有一些不為人知的利淡因素,惹來大戶密密沽空呢?假如真的是如此,投資者以6厘買入匯控收息後,可能出現賺息蝕價的情況。假設股價下跌,息率升至7厘,如買入50萬匯控,便要承受7 萬多元的損失(約15%)。即使收取6厘,即3萬元,的股息亦得不償失。

然而,沽空多亦不一定代表會跌,有興趣買匯控收息的投資者,到底應該現時買入,還是再等一等,我們在11月的分享會會和大家跟進該用甚麼策略來買入匯豐作收息。

未來股市走勢
過去一周港股表現沉悶,變動不大,反而外圍美股、A股就十分刺激。周二時美股曾作出大反彈,但港股於重陽節假後並沒有跟隨上升,反而跟隨A股下跌。A股方面,不論上證指數還是深證指數都已跌穿2016年的低位,氣氛極度低迷。周四晚上,美股再次急跌近2%,一般股民都認為港股早前跟跌不跟升,盡顯弱勢,星期五開市後肯定會跟隨急插,跌穿25,000點。誰知港股支持力甚強,早上跌幅有限,下午更跟隨A股倒升。股民大跌眼鏡,淡友更被痛擊。

A股於周五為何急升?不少傳媒均表示是因為中國多家官方機構集體唱好。但如果只需唱好股市就會升的話,大家天天唱,甚麼都不用做了。大幅反彈的真正原因,在於我們上周提過的,股市已經極度超賣,淡友太多,很容易便會出現夾淡倉的情況。未來一周很大機會還會持續反彈夾淡倉,但大家也不要過份進取,因為十一月初的美國中期大選及議息會議快到了,在不確定性增加下,市場很容易便會在反彈過後再次回落。估計市場需要在11月初後才會出現較明顯反彈。

沽空
1) 沽空是指先賣出股票,並期望股價下跌後,能在低價買回獲利。

2) 那麼,一開始沒有股票又如何賣出呢?原來,想要沽空的投資者會向金融機構,或其他有該股票的投資者借入股票,並將股票沽出。其後,在買回股票後,便把股票歸還。

3) 因此,沽空者便可透過先沽後買的方式,高價賣出,並於低價買回,賺取當中的差價。然而,假如股價向上,沽空者便會遭受損失。

4) 除此以外,沽空者借入股票時須要付出利息,假如股價遲遲不跌,亦會影響他們的回報。

5) 沽空是極高風險的行為,因為股價上升並無上限,因此可能會出現難以估計的損失。沽空主要是機構投資者進行的動作,一般散戶並不會接觸。