Ann姐: 買樓上車投資第一課 | 置業工作坊

香港樓貴不貴? 問十個,十個都話貴。但市場需求、優質父幹支持及自由市場下,仍然家家有求。當你經過千辛萬水終於夠首期可以上車! 首期連雜費現況最少入場是60幾萬起,如果想買500幾萬,就要準備100萬…

VIP 觀看