Ann姐 : 香港加息與樓市 – 睇埋數據 | 1Oct2022

香港樓市場出現較重消息。
1) 係在9月22日凌晨,美國聯儲局公布大幅加息0.75厘,其後本港五大銀行隨即宣布加息0.125厘。
2) 一天之後,港府宣布放寬入境限制至「0+3」,同一時間金管局發出指引,將按揭壓測由3厘調低至2厘。日本又將10月11日開放自由行,即時變成好多人搶機票,當刻 0293國泰。除咗關心去旅行之外,投資上筆者也關心宣佈壓力測試下調1%,雖然未去到拯救呢刻樓市,但係畀到市場一個正府係未盲晒。
3) 以上訊息對未來樓市走向均有着重要啟示。聯儲局一如市場預期大幅加息0.75厘,以遏制高通脹,主席Jerome Powell更大力放鷹,未來數月將繼續大幅加息已幾近肯定 …

全文筆記 : 

https://www.patreon.com/posts/72724473